Leden 2009

9 stránka-příběh Ohnivého měsíce

29. ledna 2009 v 18:00 překládání
Leopardí hvězda vyšla ze stínů, její černé flíčky stínili svétlou srst. "A kdo to bude soudit, pokud je pozůstatek kořisti? Budeme hlídat den i noc, Ohniví měsíci, jsme kost a kůže! "Černá skvrna léčitelská kočka z Větrných promluvila nečekaně. "Myslím, že Ohniví měsíc se snaží probudit naše svědomí, Leopardí hvězdo. Víme, kdy máme dost síli přežít. "" Pokud by naše svědomí nemělo být spojencem loajality k našemu klanu? "mňoukl kdosi. Byl to Hadí ocas" A Klan je silný Klan, a nemám zájem o bitvu, myslím že žádný Klan, to nechce. "" Přestaň přemýšlet o bitvách, jednou v životě! "praskla Šedá mlha z Říčních. "Pokud bychom se mohli dohodnout, aby přestali útoky a války na nás tak dlouho, jak jsme hladoví, aby každý z nás dal tomu druhému slušnou šanci na přežití." Červenohněddy se připotácel do velkého kruhu a zíral kolem. "Vidím tady čtyři vůdce, ne jednoho. A jeden z nich se dokonce nenarodil v lese. Budeme poslouchat na kočičího mazlíčka zrovna teť? Ohniví měsíc připřel oči a přemýšlel, vspomínal na Šedého pruha , Čmouhu který je něhde sám a na Havrana z Ječmenem, pronesl jeden tichý povzdech. Žil s Dvounožci dobu kratší než šest měsíců, a potom potkal Modrou hvězdu,krásného válečníka Lva v lese. On neměl čas, a teť sám znovu a znovu nevidí důvod, proč by to mělo mít nějaký význam . "No, ale to lze říci, že je to jedno odkud je nebo jek se chová!" pronesla Veverčí letka přede všemi. Byla měkký polštářek na mrazivý zemi, a Sojčí pírko přistoupil k Veverčí v přední části Hromovích koček. Jeho nevidomé modré oči odráželi hvězdy. "Mohli jsme mít hlas," prohlásil tiše. "Ať každá kočka rozhodne o své budoucnosti." Leopardí byla se sklopenou jí hlavou . "Co tím myslíš?" opakoval Sojčí pírko, jako ozvěna. "Já. . . Viděla jsem to ve snech. Sdílela jsem to s Hvězdným klanem. "

napínavé!!!


8 stránka-příběh Ohnivého měsíce

28. ledna 2009 v 21:27 překládání
Ohniví měsíc vletěl sám mezi dvě kočky jako střela. "Dost!" syčel. "To nepomůže!" potrhané ouško zasyčel a uskočil na bok, aby si zaměřil ránu Černému drápovi. Ohniví měsíc to viděl, v očíchu mu zableskla jiskra naděje,mrkl, a skočil mezi ně.Odklonil se ráně na jeho rameno, pak vysutul drápky ostré jako trny, a opatrně potrhaného ňafl do ocasu. Tento válečník Větrných pípl bolestí a otočil se. "Řekl jsem, že to stačí!" odplivl si Ohniví. "Nebudu se muset k vůli vám zabít, jen proto , že není úplněk." "Ale podívej!"šeptal Vidří srdce. ohniví nemohl věřit svím ušim! Vidří srdce ještě žije. Vidří srdce hleděl na nebe. "Hvězdný klan je tu!" Jeden po druhém, kočky následují jeho pohled. " Sledují nás!" "Musí schválit toto Shromáždění!" Ohniví měsíc zavadil pohledem o Pískovou bouři , na pozdrav titěrně přikývla a věděl, že byla a trochu mimo sebe, aby využila tuto chvíli. "Kočky z Klanů!" Zavolal. "Provedli jsme jednu věc společnou: Všichni jsme sledovali náše klanové přátelé zemřít chladem a hladem. Válečnický zákoník nám pomohl sestavih Klan,ale teť nám hrozí že je v nebezpečí. Potřebujeme Zákoník, aby jsme si navzájem pomáhali, ne? "Černý měsíc vystoupil vpřed, jeho silná ramena byla jen kost a kůže. "Nemáme dostatek kořisti k nasycení klanu. Myslíte si že bychom vás vyhnali jako Zlomený?"Ohniví měsíc zatřásl hlavu. "Samozřejmě, že ne. Ale pokud má jeden Klan dobrý úlovek, nebylo by lepší se o něj podělit neš prolévat krev v neslyslných bojich? Jsme dost rychlý, aby jsme mohly přes naše hranice lovit potravu, ale nesmíme zajít moc daleko!"

7 stránka-příběh Ohnivého měsíce

28. ledna 2009 v 21:04 překládání
Ohniví měsíc zaváhal ale otočil se,nechce se bavit s cizími učedníky tak raději ztáhl uši.Najednou něco zašustilo kolem stromů a byly slišet tlapky na chladné zemi jako by dvě kočky vyskočil dopředu. Znělo to, jako kdyby se chystala vypuknout bitva. Pokud se jakákoliv z koček zrani dneska v boji ,bude to být jeho vina protože přivolal čtyři Klany na Shromáždění bez úplňku. Nemůže se k tomu nyní obrátit zády. "Vrátím se," řekl malému Mechovámu kožíšku. Písková bouře musela zpět k břehu, aby ho našla. "Tady jsi," mňoukla. Ohniví měsíc vyskočil do křoví. Nad jeho hlavou se ohýbal strom ve větru, který foukal od jezera. V době, kdy Ohniví měsíc dosáhl téhle zamotané šlamastyky, nebe bylo zaplašené šedými mraky. Měsíc byl dosud skrytý, ale pronikavé světlo tisíců hvězd zobrazilo mnohé. Nyní Ohniví měsíc mohl vidět dub kde klanoví vůdci obvykle při úplňku mluví ke klanům,alě něco nebylo v pořádku. V kruhu mnoha koček se míhaly dvě postavy, jejich uši bojovně sklopené s šedou září jejich zubů. Uprostřed těch koček byli dva kocouři, Potrhaná ouško a Černý dráp přikrčení a připravení k. "Tvůj Klan je příliš slabý, vždycky to bylo!"syčel Černý dráp. Potrhané ouško vyskočil na Říčního bojovníka se syčením ho přišpendlil na zem svými drápy. "Znamená tohle slabé?" mňoukl posměšně. Černýse převrátil ,a odhodil Potrhaného s jeho břicha a skočil na něj. Větrný bojovník utržil ostrou ránu do jeho levého ucha, a když Potrhaný zatřásl hlavu, kapky krve se rozletěli na zemi. Černý se připravil na další útok, ale potrhaný se tentokrát připravil,váhu udržoval na špičkách a když Černý zaútočil lehce se mu vyhnul a tmavý bojovník přistál na ušlapané cestě. Jeho oči září pro boj s hladem, vypadá moc nebezpečně.Přihlížející kočky začali couvat.

5 , 6 stránka- Přiběh Ohnivého srdce

27. ledna 2009 v 18:30 překládání
"děkovat jste nemuseli" pronesl chladně Ohniví měsíc"Ale ano a s dobrým důvodem," zamumlal pomalu vedle Ohnivého měsíce, vyskočil, když si uvědomil, že Dým musel přiběhnout spolu s okolní hlídkou Stínových.Oči Černého měsíce a Bílé kožešiny zářili v temnotě, když přicházili po cestě přes jeho území, Černý měsíc popošel k uchu Ohnivého měsíce a cosi šeptal. "Dostvili jsme se, jak jste chtěl," prohlásil šeptem ", ale to bylo lepší ." Jeho dech zapáchal hořce,to je určité znamení, že několik dní nejedl, a slabě se třásl rameny. "Nejlepší, válečníci, shromažďují blízké okolí," mňoukl Ohniví měsíc stručně, zvyšování hlas. "Neexistuje žádný bod, že by jsme měěli lezt na strom"" Nemluvě o skutečnosti, že tato pravda je skutečně pravdou,to co se stalo, "vyhrkl nesrozumitelně Červenohnědý. "Když není úplněk. Co když je hvězdný klan naštvaný, že jsme se setkali teť? "" Jak je možné,a proč by se na nás měl Hvězdný klan zlobit, když sotva přežíváme? "Ohnivému měsíci přejel mráz po zádech, když uslyšel kočičí názory. I jím to otřáslo a myslel si že se kočky snaží měco vymyslet,ale potřebují pomoc, aby zůstali v klidu, když není nic,co by mohlo zabránit jakékoli z koček rozbití křehkého míru. "Protože to je důvod, proč jsem vás požádal, aby jste přišel dnes večer. Všichni jsme v utrpení z chladu a nedostateku kořisti. Pokud se budeme stále navzájem napadat , děláme se sami slabšími. Nepřátelství je zlozvyk, snažíme se ukrást jinému klanu její kořist"nastalo dramatické ticho. Leopadí hvězda potom vyskočila na padlý strom a křikla:" Všechno musí přestat! "" Proč, protože to říkáš? "Posmíval se potrhané ouško z Větrného klanu. "Kdo má tohodle učedníka na starosti?"optala se. Z davu vyšel tmavý kocour a učedníka si odvedl. Velitelka potom pokračovala:" Pokud jsme schopni chytit kořist, které překračují hranice, pak je to, co budeme dělat. To není náš problém, když není možné chránit vaše území. "" Bude to váš problém, když na vás budeme útočit! Větrný klan vám dá lekci, "syčel Černý dráp.

"A kteří z vašich bojovníků se opováží?" dovolil si Noční mrak"Ten který byl nalezený po útoku Stínových,nebo ti, kteří byly příliš slabí na to, opustit tábor, aby jim pomohli?" Ve stínu bylo nemožné říči, kde každá kočka byla, ale Ohniví měsíc mohl cítit jejich tlapky jak chodí kolem něj. "To není to, co jsem chtěl, aby se stalo!" zasyčel. "Ty jsi opravdu očekával něco jinak?" šeptala Písková bouře. "Tyto kočky jsou vyděšené a hladové, stejně jako my. Mír bude úlovek není kořistí. "" Stejně to budou nekonečné boje! "syčel Ohniví. Ohniví měsíc zasyčel na Pískouvou bouři aby odešla, protože nebylo vidět, na kočky. "Neexistuje žádné místo pobytu, pokud se budeme všichni hádat. Hromoví klanu, následuj mne."Seskočil zpět směrem ke křoví, po vůni padlých stromů a na pevninu. Bylo pár šokovaných a mručících koček za ním, a pískot Stínovích, které znělo jako posměch, "zbabělci!" Hromové kočky se postavili vedle velitele, ale Ohnivého to neotřáslo postavil se do čela klanu otočil se a šel dál,kočky ho následovali. "Ohniví měsíci, počkej!" vybuchl za ním malý učedník ,cítil teplou kočku poblíž jeho boku. Říční pach ho upozornil. "Nemůžeš odejít!" žebral Mechoví kožišek. "Vrať se, aby byl vidět smysl žít! Ne všichni z nás chtějí se zabít za poslední kus kořisti. "Ohniví měsíc se obrátil, ačkoli kožíšek Mechového byl jako želvovina. "Nemám na to žádný důvod,poslouchej mě. A já neříkám, že mám všechny odpovědi. Jsem bezmocný proti chladu a hladu jako každá kočka. "" Ale ty jsi zde proto, že si myslíme, že nám můžeš pomoct spolupracovat. Udělali jsme to dřív, že? Pro velkou cestu sem? Vzdáš to tak rychle tuto dobu? "

4 stránka- příběh Ohnivého měsíce

26. ledna 2009 v 22:12 překládání

promiňte možní tam budou chyby nechtělo se mi to louksat teť večer

Ohniví měsíc si oddychl a podíval se na Drápího ocase, který měl zavřené oči. "Ach," prohlásil nesrozumitelně. "Pojďme se vrátit do tábora." Bylo to podivné,pozorovat na ostrově oblaka pokrývajcí oblohu. Byla taková tma, že nebylo možné říci, kde voda odtéká po oblázkovém pobřeží. Ohniví měsíc mohl říct, že jeho bojovníci byli nesví z toho, jak mlčky seděli vedle něho, ostražiti a připravení.Válečníci byli nesví, jaky kdyby, se každou chvíli mělo něco stát. Jeho tlapky pomalu dopadyly na ostré kameny a někde v křoví uslyšel cízí kočku mňoukající na poplach. "Je to Ohniví měsíc,jsme na uzemí Hromového klanu!" Zavolal. "Některé Shromažďování být musí, když nemůžeme vidět sebe navzájem," přišla odpověď. Bylo Onestar z WindClan. "Co je tak důležité, že nemůže čekat, až bude úplněk!"Ohniví měsíc šel jeho cestou podrostem zamotaný do větví a zastavil proti jeho tváři. Temnota byla dokonce silnější okolo okraje zúčtování, je možné vidět, kolik koček tam bylo, ale on to poznal-pach Větrného a Říčního klanu. "Leopardí hvězdo, jsi tady?" mňoukl. Zašuctilo v kapradí jak velitelka Říčního klanu vycházela ven. "Kde jsou mí zranění bojovnící?" ptala se. "Je tady," řekl zmateně. Drápí ocas přikulhal, ale Lístkové tůňce se podařilo odvrátit infekci. "Ach, díky Hvěhdnému klanu jsi naživu,ale kde je Vydří srdce?"ptala se naléhavě. Drápí ocas popošel, nadechl se a řekl: "Vidří srdce je mrtvý!" Klan strnul. "No, alespoň děkuji Lístkové tůňce," odpověděla Leopardí hvězda. "A Ohniví měsici pro poskytnutí přístřeší, když nám Stínoví válečníci byli na stopě moc děkuji."

pardon

26. ledna 2009 v 21:46
dnes jsem tu nebyla protože nám do počítače vlez virus! ale už tu není takže dohledávám překlady

3 stránka- příběh Ohnivého měsíce

25. ledna 2009 v 20:12 překládání
Ohniví měsíc naježil srst. "Vy nejste nikde poblíž těchto nadcházejících koček," prohlásil naštvaně. "Vy jste je potrestali už dost." Jeřábí dráp a Dým se objevili po boku Červenohnědého kožichu sklopili uši a napjali svaly. "Budeme rozhodovat o tom, jak daleko by měli být potrestáni," syčel Jeříbí dráp. "Ne!" vykřikl Ohniví měsíc. "Bylo příliš mnoho bojů!Tyhle kočky už toho mají dost. Budu muset přivolat všechny klany na Shromáždění před příštím úplňkem. Musíme najít způsob, jak zastavit tyto nekonečné bitvy a zachránit naše síli pro přežití. "kývl na Drápího. "Dostáváme se k dalšímu kapradí, rychle." Drápí ocas skočil přes suché listy kapradiny, přistál s bolestí. Ohniví měsíc pomohl Drápímu na nohy. I když ho to hodně bolelo, nohy se mu nešikovně a s průběžným zakopnutím motali."Počkejte!" přikázal Červenohnědý. "Tato kočka je náš vězeň! Nemůžeme ji ublížit!"
Ohniví měsíc zastavil až na boční straně kapradí a nechal Drápího upadnout na zem. Zastavil se na okamžik, těžce oddychoval a pocítil únavu. "Vlastně, je můj vězeň, nyní. Jsme na území Hromového klanu. "švihl ocasem k pachovým značkám, vlevo z kapradí vystoupili jeho klanoví přátelé. "pojď o jeden krok blíž, Červenohnědý kožichu." Červenohnědý se zatvářil nechápavě. "Nejdu," zasyčel. "Vědí, co se stane, pokud neodejdete zpět na vaše území." Drápí ocas slabounce zavrčel. Jen se zaprášilo a po Stínovích válečníci zbyli jen siluety mizející do křoví.

co myslíte co by se stalo kdyby Stínoví válečníci neutekly??


2 stránka- přiběh Ohnivého měsice

25. ledna 2009 v 14:40 překládání
Drápí ocas popošel do strany, a ukázal na kočku. Ohniví měsíc s hrůzou koukal, a uvědomil si, že to byl kocour, skrčený na studené zemi, sotva dýchající. A sotva se hýbající, stačí jen potvrdit, jestli je naživu."Je to Vydří srdce," mňoukl za ním Drapí ocas. "Je. . . je v pořádku? "" Ne ale je naživu, "odpověděl Ohniví měsíc. "Pojď, musíme ho odvést za Lístkovou tůňkou." Oba kocouři pomohli Vidřímu srdci na nohy. Varovně zasyčel na protest, z ucha mu kapala krev. Ohniví měsíc cítil jistá napětí. Zakrvácená srst, zapáchal kysele.Vydří srdce nebyl nijak dost silný na procházku, tak ho nechal Ohniví měsíc spadnout zpět dolů na zem.Mladému válečníkovi už vysel život na vlásku, tak nezbývala jiná možnost...CVAK jeho zuby scvakli na jeho krku."Byl to jistě silný a mladý válečník," řekl Ohniví měsíc."Stůj!" mńoukl kdosi. Ohniví měsíc vzhlédl.V kapradí seděl velký červenohnědý kocour. Červenohnědý kožich! Velký zástupce velitele Stínového klanu , odhalující lesklé zuby.
" stejně Hromoví klan! Co tě sem přivádí Ohniví měsíci? "Zasyčel. "Nechtoho ty myší mozku," praskl ohniví měsíc. "Od kdy se Stínoví klan cítil ohrožený dvěmi zraněnými kočkami?" "Vzhledem k tomu, že celá Říční hlídka záměrně překročila naše hranice ukrást kořist! Dost postrkování naší tolerance, tohle už je moc! Ohniví měsíci dejte nám povolení vypořádat se s těmito hlupáky. " syčel zástupce.

trochu jsem to pomíchala promiňte jestli to nechápete


tedy!!

25. ledna 2009 v 13:38
už to někdo slyšel??? Že Černá tlapa zástupce vyhnaného velitele Stínového klanu se stane velitelem??? no je to pravda převezme jméno Blackstar- Černý měsic
Wow to jsem neslyšela

1 stránka - příběh Ohnivého měsíce

23. ledna 2009 v 17:33 překládání
Ohniví měsíc zastavil s jednou přední tlapkou těsně nad Hromovou stezkou a stáhl své uši. Bylo, nudné harašit se venku. Vůně doznívající kolem suchých listů kapradiny Ohnivého měsice varovala, že byl přímo na hranici Stínového klanu, ale pokud kořist běžel k němu, na území Hromového klanu byla vítaná. Kromě jeho Klanu ji čerstvě zabil. Hluku přišli znovu, a slabý šramot, po kterém následoval ztlumený pískot byl silnější.Ohniví měsíc mžoural přes rozdělené hnědé stonky kapradin. Záře která ho obklopila ho skoro oslepila. Sklonil své packy a plížil se vpřed, ztroskotal jeho váhou na zem, jakmile se postavil a odplivl si něco spozoroval. Tu otevřel tlamičku aby identifikovat vůni je to... čerstvá kořist?? Veverka? králík? Říční klan! Jeho silná zuby scvakli a on skočil přes kapradí, celí moký se zastavil v okamžiku, kdy stál na samém okraji hranice. "Kdo jste?" chtěl se dožádat odpovědi. Obrovskýma očima zíral nahoru na něj. "Pomozte nám, prosím," říkal cizí kocour. Jeho srsti byla obarví červenou krví, a jeho ocas nešikovně ležel vedle něho, jako by byl větvička. "Drápí ocasi!" Ohniví měsic těžce dýchal. "Co se ve jménu Hvězdnáho klanu stalo?" Říční válečník se snažil sedět. "My. . . jsme byli na úzení Stínového klanu a oni nás.... Naše hlídka se rozešla, a byli jsme pronásledováni celou cestu k vaší hranici."Ohniví měsíc zúžil oči. "Takže jste zasahovali na začátku?" Pak nastalo něco čemu nerozuměl nikdo. "Co tím myslíš?Je vás více?"

překládám...

23. ledna 2009 v 17:10
na warriorcats.com jsem našla příběh takže překládám..je to dosela sranda 15 stránek

diplomky za bleskovku 2

11. ledna 2009 v 16:12 úvod
odělala jsem vám animace:

novinka!!

11. ledna 2009 v 15:57
moje spolužačka si taky založila klan!!! Je to ehm no Bobří klan

děkuji

11. ledna 2009 v 15:54
děkuji Carrie za kráásný desing!

no konečně

3. ledna 2009 v 20:43
no konečně sme to dotáhli do nového roku(zamračí se a podívá se na učedníky...a křikne) hej vy tam!! nemáte na starosti úklid tábora po silvestru ještě tu pořád vidím račejtle a petardy na zemi!!!
Hmm takže já si to s nimi jdu vyřídit papa.
váš Noční klan